Sporządzanie oferty przetargowej

W dzisiejszych czasach znajdziemy liczne i różnorodne oferty przetargowe. Ofertę tę nierzadko wygrywa od razu konkretna firma – tak jakby nie istniała żadna konkurencja. Jak to się dzieje? Wszystko zależy oczywiście od skonstruowania oferty przetargowej. Najważniejsze jest to, aby była przygotowana w taki sposób, by klient w ogóle zapomniał, że istnieje jakaś konkurencja. Czasem bowiem wystarczy napisać jedno zdanie, aby od razu zmieniło się nastawienie klienta do oferty. Osoba sporządzająca ofertę przetargową musi być świadoma istnienia pewnych kryteriów, o których wie oczywiście każdy klient. Świadomość występowania tego typu kryteriów nierzadko decyduje o zwycięstwie. Brak wiedzy w tym temacie najczęściej oznacza od razy porażkę konkretnej oferty przetargowej.

W momencie przygotowywania poprawnej oferty na przetarg konieczne jest postaranie się o to, aby spełniała ona konkretne wymagania, które są zawarte w dokumencie dotyczącym specyfikacji warunków zamówienia. Ważne jest również to, aby dołączyć do oferty konkretne pełnomocnictwa (gdy są wymagane). Oferty przetargowe, aby miały szansę na zwycięstwo, zawsze muszą być przygotowane zgodnie z dyrektywami. Bardzo często dochodzi do sytuacji, kiedy oferty przetargowe są odrzucane przez różnego rodzaju błędy formalne, np. błędy w obliczaniu ceny. Wiele osób mających sporządzić ofertę przetargową zastanawia się czy istnieje wzór tworzenie oferty przetargowej. Nie, nie ma czegoś takiego. Przede wszystkim dlatego, że to zamawiający zamieszcza w specyfikacji aneksy, które wyznaczają zawartość, jak również i wygląd konkretnych fragmentów oferty.

Cała dokumentacja oferty przetargowej powinna być przejrzysta i czytelna. Nie należy załączać dokumentów, które nie są wymagane. W dokumentach musi występować porządek. Strony muszą być zszyte oraz ponumerowane. Dzisiaj możliwe jest skorzystanie z usług przedsiębiorstw zajmujących się obsługą przetargów. Firmy te przygotowują w sposób pewny i profesjonalny oferty na przetarg – pod zamówienia publiczne.