Przetargi publiczne

Przetarg to nic innego jak konkurs, ogłaszany przez różnego rodzaju instytucje (przede wszystkim instytucje państwowe), który ma na celu wyłonić uczestnika, który przedstawił najbardziej korzystną ofertę przetargową. Przygotowanie oferty przetargowej to bardzo ważna kwestia. Jeżeli oferta ta jest niewyróżniająca się, to zazwyczaj nie ma szans na zwycięstwo z bardzo silną konkurencją. Najważniejsze i tak są kwestie formalne – brak jakiegoś dokumentu, konkretnego załącznika może doprowadzić do wyeliminowania danej oferty z konkursu. Organizowanie przetargów jest uregulowane prawem. Jako przykład przetargów można podać przetargi budowlane. Przetargi najczęściej są organizowane przez duże przedsiębiorstwa. Wszystkie instytucje państwowe mają obowiązek organizowania przetargu. W przetargach publicznych zaś mogą wziąć udział wszystkie firmy, które oczywiście spełniają warunki przedstawione w  ofercie.

Informacje o przetargach zawarte są w specjalnych bazach ogłoszeń. Znajdziemy je na różnego rodzaju stronach internetowych, takich jak na przykład e-gospodarka.pl, przetargi-24.info, pressinfo.pl i wiele, wiele innych. Wiele firm (szczególnie tych dużych) zamawia specjalne raporty dotyczące aktualnych ofert przetargowych. Zamówienie takich raportów (które są regularnie wysyłane na pocztę firmową) jest jednak odpłatne. Istnieją również bezpłatne sposoby na wyszukanie bieżącej bazy ogłoszeń o przetargach. Takie poszukiwania wymagają jednak zaangażowania i poświęcenia sporej ilości czasu. W internecie znajdziemy także oferty przetargów europejskich, w których jak się okazuje, coraz więcej polskich przedsiębiorstw odnosi sukcesy. Firmy, które nie wygrają przetargu, mogą złożyć odwołanie do Urzędu Zamówień Publicznych. Takie sytuacje mają miejsce szczególnie wtedy, gdy pojawiają się podejrzenia co do kwestii takiej jak łapówki podczas przetargu.

Wszelkie kwestie na temat przetargów reguluje ustawa o zamówieniach publicznych, która określa m.in. tryby udzielania zamówień publicznych (przetarg ograniczony albo nieograniczony). Coraz bardziej znanym w Polsce terminem jest Zielone Prawo zamówień publicznych, dotyczące kwestii proekologiczności np. w sprawie takiej jak wydawanie koncesji na usługi.