Zielone zamówienia publiczne

Na czym polega polityka zielonych zamówień publicznych? W ramach działań tego rodzaju podmioty publiczne włączają kryteria oraz wymagania środowiskowe do wszelakich procedur udzielania publicznych zamówień. Polityka polega również na poszukiwaniu rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ wyrobów oraz usług na środowisko. Zalecenia Komisji Europejskiej, a właściwie samo wdrażanie ich w życie, ma doprowadzić do upowszechniania się eko – innowacji, jak również dalszego rozwoju przemysłu, wpływającego pozytywnie na ochronę środowiska. A warto powiedzieć, że ciągle obserwowany jest wzrost udziału zamówień publicznych w PKB. Jest to spowodowane między innymi ciągłym wydawaniem środków pomocowych Unii Europejskiej.

Nie ma nic dziwnego w tym, że elementy dotyczące stałej ochrony środowiska, są uwzględniane w tak bardzo szerokim zakresie. W końcu wiele się dzisiaj mówi na temat ekologicznego trybu życia. Z każdej strony nasłuchuje się głosów przekonujących do poprawy jakości życia, jak również i stanu środowiska przyrodniczego. Działania tego rodzaju powinny dotyczyć przede wszystkim wspierania rozwiązań energooszczędnych oraz materiałooszczędnych, które pozwalają również na osiągnięcie sporych korzyści ekonomicznych – zarówno w krótkim, jak i długim okresie czasu.

Każda osoba zamawiająca może wybierać produkty oraz usługi, które spełniają najwyższe standardy dotyczące ochrony środowiska. Warto jednak dodać, że kryteria środowiskowe są stosowane przez krajowych przedsiębiorców bardzo rzadko.

Wiele osób, które zajmują się takimi kwestiami jak zamówienia publiczne, nie zdaje sobie tak naprawdę sprawy z tego, co do końca oznacza to pojęcie. Oczywiście, wiadomo że chodzi o tematykę powiązaną z ochroną środowiska. Niemniej jednak w Polsce niewiele zamówień publicznych uwzględnia aspekty związane ze środowiskiem. Czy będzie się to zmieniało na lepsze? Zapewne tak. Na pewno koszty eksploatacji zakupionego urządzenia będą coraz częściej brane pod uwagę w kwestiach takich jak np. europejskiej procedury przetargowe. Na pewno będzie się zwracało także uwagę na wpływ pracy tego urządzenia oraz jego późniejszą utylizację.